Chiropractie behandeling

Behandeling ChiropractorBehandeling

De kennis die Björn Denissen heeft opgedaan als fysiotherapeut, implementeert hij tijdens zijn behandelingen als chiropractor. Dit zorgt ervoor dat er meerdere behandelvormen tijdens een consult kunnen worden toegepast. U kunt hierbij denken aan manipulaties, dry needling, spier- en bindweefseltechnieken. Bij Promove Rugzorg zijn we van mening dat hoe meer verschillende behandeltechnieken er tijdens een behandeling kunnen worden toegepast. Hoe groter de kans dat de behandeling niet alleen op korte, maar ook op de lange termijn effect heeft.

Behandelplan

Voordat een behandeling wordt gestart. Vindt er eerst een uitgebreid onderzoek plaats. Hierin wordt het gehele lichaam in kaart gebracht. De chiropractor bij Promove Rugzorg onderzoekt het lichaam door er met een functionele blik naar te kijken. Dit houdt in dat een tennisser die bijvoorbeeld last heeft van zijn elleboog. Er ook wordt gekeken naar de bewegelijkheid en stabiliteit in de enkels en rug. Een probleem in een van deze gewrichten kan leiden tot een vergrote belasting op de elleboog bij het slaan van een bal. Uit het functionele onderzoek komt een behandelplan uit voort, wat uit drie fases bestaat. Nadat het behandelplan met u is besproken, kan worden gestart met de eerste behandeling. Een belangrijk aspect in het behandelplan is, dat u proactief bent. Dit houdt in dat het raadzaam is de gegeven adviezen op te volgen en oefeningen uit te voeren. Winnen doe je samen!

Lees meer