Beroepsvereniging

Promove Rugzorg is aangesloten bij beroepsvereniging de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA), Stichting Chiropractie Nederland (SCN) en Nederlandse Vereniging Sport Chiropractie (NVSC). Zodoende wordt de kwaliteit van zorg binnen de praktijk gewaarborgd en wordt voldaan aan de allerhoogste kwaliteitseisen.

Nederlandse Chiropractoren Associatie

De NCA is de oudste beroepsvereniging van en voor chiropractoren in Nederland, opgericht in 1975.  De vereniging is in 1975 opgericht. Vanaf het begin streeft de NCA naar erkenning van chiropractie in Nederland en naar zorg van de hoogste kwaliteit.

De NCA heeft als visie om volledige erkenning van chiropractie in Nederland te verkrijgen, waarbij de chiropractor wordt beschouwd als de expert op het gebied van de wervelkolom.

Meer informatie over de NCA kunt u vinden op deze website.

Stichting Chiropractie Nederland (SCN)

De SCN heeft als doel de kwaliteit van de verleende zorg binnen chiropractie te bewaken en te bevorderen. Dit wordt gedaan middels de wettelijke en intern gestelde eisen, door middel van registratie, herregistratie en visitatie van haar leden.

De opleiding tot chiropractie kan helaas tot op heden alleen nog maar in het buitenland worden gevolgd. De SCN controleert bij de registratie of de kandidaat van een geaccrediteerde universitaire opleiding afkomstig is.

De SCN is tevens verantwoordelijk voor het controleren van de vastgestelde studiepunten die elke vijfjaar (160 uur) dienen te worden behaald.

Het registratienummer van Björn Denissen bij de SCN is 430

Nederlandse Vereniging Sport Chiropractie (NVSC)

De vereniging is in 2007 opgericht en maakt als beroepsinhoudelijke organisatie deel uit van de NCA. Chiropractor Björn Denissen is als sportchiropractor bij de NVSC aangesloten, evenals bij de internationale associatie Fédération Internationale de Chiropractique du Sport (FICS).

NCA chiropractor beroepsassociatie

SCN Chiropractie stichting

NVSC sportchiropractie