Voorwaarden praktijk

Algemene voorwaarden 

Op alle dienstverlening van Promove zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Door het afnemen van zorg gaat u hiermee akkoord. U krijgt bij de eerste aanmelding als patiënt een kopie hiervan. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij het graag.

Privacy

Door het afnemen van zorg gaat u akkoord met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Meer informatie hierover vindt u terug in onze Privacy verklaring. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om het behandelproces zo goed mogelijk te laten verlopen en u waar nodig te kunnen informeren. Promove Rugzorg deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is of er sprake is van een uitzondering voortkomend uit de wet- en regelgeving. Promove Rugzorg streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de gedeelde informatie. We houden ons aan de wet- en regelgeving die geldt op grond van de AVG en WGBO.

Klachten

Binnen Promove hebben we als doel iedereen op een goede en persoonlijke manier te helpen met zijn klachten. Mocht u niet tevreden zijn over de wijze van onze dienstverlening, vernemen wij dit graag. Vervolgens wordt er in overleg met u naar een geschikte oplossing gekeken. In het geval dat er tussen beide partijen geen gepaste oplossing wordt gevonden, kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging (NCA). Meer informatie hierover vindt u hier.

Disclaimer

De website van Promove Rugzorg wordt zo up-to-date mogelijk gehouden. Toch bestaat er de mogelijkheid dat informatie op de website verouderd is of niet meer juist is. Aan de informatie op de website van Promove Rugzorg kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht u tegen fouten of onjuistheden aanlopen, stellen wij het op prijs dat u dit meldt door een mail te sturen naar info@promoverugzorg.nl. Voor het gebruik van afbeeldingen en informatie afkomstig van de website, is schriftelijke toestemming op voorhand nodig.