Welke factoren hebben invloed op pijn?

Wat is pijn?

Iedereen ervaart weleens een pijnprikkel. Maar niet altijd is deze even makkelijk te verklaren. Pijn is een gevoel dat door meerdere factoren wordt beïnvloed. Vaak hebben mensen het idee dat de pijn uit het niets is ontstaan, ‘’het is geleidelijk op komen zetten’’ wordt dan vaak gezegd.

In deze blog wordt duidelijk welke factoren van invloed kunnen zijn op pijnsensatie en wat je eraan kan doen om de pijnklachten te verminderen.

 

De definitie van pijn

In de 17de eeuw was het René Descartes die de scheiding aangaf tussen lichaam en geest. Hij kwam met de gedachte dat pijn altijd het gevolg is van (potentiële) lichamelijke schade. Deze theorie is ondertussen achterhaalt. Maar nog steeds leeft bij veel mensen het gevoel dat wanneer er pijn wordt ervaren dit ook altijd betekent dat er ‘schade’ is opgetreden.

Pijn rugklachten en chiropractorOm uit te leggen wat pijn is, beginnen we met de definitie van pijn. Deze is opgesteld door de International Association for the Study of Pain (IASP) en luidt als volgt:

‘’Pijn is een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging’’.

 

Acute versus chronische pijn

Je hebt acute en chronische pijnklachten. Acute pijnklachten zijn de klachten die bijvoorbeeld ontstaan als iemand rugklachten heeft gekregen na een hele dag tuinieren. Bij acute pijnklachten is vaak de oorzaak van de klachten duidelijk, in dit geval overbelasting door in de tuin te hebben gewerkt. Een ander voorbeeld is als iemand zich in zijn vinger heeft gesneden. Er is in beide gevallen een duidelijke oorzaak voor de pijnklachten aanwezig. De acute pijnklachten gaan in de meeste gevallen weer vanzelf over. Als het gaat over rugklachten dan herstelt 90% van zijn acute rugklachten in 6 weken tijd.

Chronische pijnklachten zijn complexer, er spelen vaak meerdere factoren een rol waardoor pijnklachten niet verdwijnen. In tegenstelling tot wat Descartes in de 17de eeuw dacht, zien we tegenwoordig lichaam en geest niet meer los van elkaar. Het biopsychosociale model wordt vaak bij klachten toegepast. Waarbij zowel de fysieke, mentale als sociale aspecten worden meegenomen in het grotere geheel.

 

Pijn is multifactorieel

We weten door de nieuwe definitie die is opgesteld door de IASP dat pijn multifactorieel is. De vraag is dan welke factoren spelen allemaal een rol bij de mate van pijn en dan voornamelijk bij chronische pijnklachten. Hieronder volgt een opsomming van factoren die een rol spelen bij de mate van pijn.

 • Fysieke stimulatie van pijn

Het zenuwstelsel wordt getriggerd om een pijnsensatie naar het brein toe te sturen doordat er fysieke (potentiële) schade is ontstaan. Dit kan door overbelasting van de rug door het in de tuin te hebben gewerkt of door jezelf in de vinger te hebben gesneden. Het lichaam gebruikt in dit geval pijn als een beschermingsmiddel om het lokale weefsel, de rug of vinger, tijdelijk minder te belasten zodat het kan herstellen.

Let wel, het brein bepaalt altijd of pijn wordt waargenomen en zo ja in welke mate. Dit wordt pijn perceptie genoemd.

 • Pijn ervaringen

De mate van pijnklachten die iemand ervaart kunnen voortkomen uit eerdere ervaringen. Wanneer de klachten de vorige keer n.a.v. tuinieren snel verdwenen, zal hier iemand ook weer vanuit gaan. Deze ervaring zorgt ervoor dat iemand van het positieve uitgaat.

 • Pijn gedrag

Hoe gaat iemand om met pijn en in welke mate laat hij dit aan zijn omgeving merken? Het beste voorbeeld hiervoor is een klein kind wat net is gevallen. Die begint direct te huilen en kijkt naar zijn ouders. Als die lachen en aangeven dat er niks speciaals is gebeurd stopt het kind vaak met huilen. Wanneer de ouders juist tegenovergesteld reageren door zelf ook te schrikken, gaat het kind alleen maar door.

 • Gedachtes en angsten over pijn

Vaak denken mensen dat wanneer er pijn aanwezig is, in bijvoorbeeld de lage rug, dat er ook ‘schade’ is opgetreden. Uit onderzoek blijkt dat er geen verband is tussen MRI resultaten en de mate van pijn die iemand ervaart. Dit betekent dat iemand relatief veel slijtage in de lage rug kan hebben en weinig klachten en andersom. Angsten voor ernstige ziektes of dat er niks aan de klachten kan worden gedaan kan een negatieve weerslag hebben op de pijnervaring die iemand ervaart.

 • Stress, slaap en balans

Het hebben van stress klachten kan effect hebben op de mate waarop iemand pijn ervaart. Hoe meer stress iemand heeft, hoe minder ruimte het lichaam heeft om te herstellen.

Hoe beter het lichaam is uitgerust, hoe meer het lichaam kan herstellen en hoe minder pijnklachten iemand ervaart. Hierbij kan worden gedacht aan voldoende slaap, afwisseling van houding en beweging en gezonde voeding. Zijn deze uit balans, helpt dit niet mee om pijnklachten te verminderen.

 

Tips om met pijn om te gaan en te verminderen

Als je de tips toepast in de praktijk is de kans groot dat het een positief effect heeft op de vermindering van de pijnklachten.

 • Beweeg zoveel mogelijk binnen de pijngrens, liever 3x per dag kort dan 1x lang achter elkaar.
 • Zorg voor voldoende slaap en een regelmatig slaappatroon. Uit onderzoek is gebleken dat te weinig slaap en onregelmatig slapen kan zorgen voor meer gevoeligheid voor pijn.
 • Eet gevarieerd en gezond. Eet zo veel mogelijk groenten en fruit en zo weinig mogelijke bewerkte producten. Bewerkte producten kunnen voor meer ontstekingsreacties zorgen in het lichaam.
 • Zorg dat je regelmatig beweegt: minimaal 150 minuten per week gematigd tot intensief bewegen.
 • Wissel elk uur af van houding en beweging
 • Reduceer het stressniveau door middel van het doen van ademhalingsoefeningen, meditatie of gewoon dingen die je leuk vindt om te doen.
 • Wanneer er gedachtes of angsten spelen met betrekking tot je pijnklachten, bespreek dit met je behandelaar. Ga niet zelf lopen zoeken op google wat het allemaal kan zijn.
Wat kan de chiropractor betekenen om pijnklachten te verminderen?

De chiropractor is gespecialiseerd in het behandelen van klachten gelinkt aan de wervelkolom, zoals nek- en rugklachten of klachten die hieruit voort kunnen komen. Een aantal voorbeelden op welke wijze de chiropractor kan helpen bij het verminderen van pijnklachten:

 • Uitleg geven over wat er aan de hand is
 • Advies om zoveel mogelijk te bewegen binnen de pijngrens
 • Oefentherapie meegeven voor thuis
 • Behandelmethodes zoals manipulaties, mobilisaties en spiertechnieken om pijnklachten te verminderen.

 

Heb je vragen over bovenstaande blog. Neem dan gerust contact op of plan een afspraak online in, zodat wij kunnen kijken wat we voor je klachten kunnen betekenen.